afdrukken
zoeken 
Homepage  
 
 
   mk-Jaarboekje

Terug
Jaarboekje

Beste ouders en / of verzorgers,

Dit is het digitale jaarboekje 2018 - 2019 van de katholieke basisschool De Pionier. Het is de bedoeling om dit jaarboekje te gebruiken als een aanvulling op de schoolgids. U vindt in dit boekje alle informatie over structurele en incidentele activiteiten voor dit schooljaar. 

Daarnaast is een aantal adresgegevens in dit boekje opgenomen dat voor u als ouder / verzorger van belang kan zijn.Op deze manier hopen wij u zo volledig mogelijk te informeren over de gang van zaken op onze school. Natuurlijk houden wij u wekelijks op de hoogte van tussentijdse informatie en ontwikkelingen via de nieuwsbrief. Uiteraard kunt u altijd met vragen en opmerkingen bij ons terecht.