afdrukken
zoeken 
Homepage  
 
 
   mk-school

Terug
schoolgids
aanmeldingsformulier
aanvraag vrijstelling
ondersteuningsprofiel
klachtenregeling
contact
privacy
verzekeringen SPA
Formulier aanvraag vrijstelling en het beleid van aanvraag
Als u uw kind buiten de reguliere vakanties van school wilt houden dan kunt u op onderstaande formulieren klikken om een verzoek te doen. Vul dit formulier in en print het uit. Door ondertekening van dit formulier geeft u aan dat u de uitgangspunten en doelstellingen van onze school - verwoord in het School(werk)plan en de Schoolgids - en de concrete uitvoering hiervan zult respecteren.

Formulier aanvraag vrijstelling 2016-2017